Головна Викладачі Рубель В.А.

Рубель В.А.

PDF Печать E-mail

 

Рубель Вадим Анатолійович

 

Історик-японіст, фахівець з історії цивілізацій Класичного Сходу і Доколумбової Америки.

Народився у 1966 р. у місті Уфа (Башкирія), де в той час за розподілом працював після закінчення Харківського авіаційного інституту його батько.

Рід походить із села Деревичі Любарського району Житомирської області. Дід – Рубель Петро Іванович (1911-2000) – Герой Соціалістичної праці, Заслужений агроном Української РСР; батько – Рубель Анатолій Петрович (1939-1983) – кандидат технічних наук.

З 1970 року живе в Києві. Після закінчення в 1983 р. київської середньої школи №118 вступив на історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Після успішного завершення двох курсів означеного факультету був рядовим призваний на дійсну строкову службу до Збройних Сил СРСР, в яких служив протягом 1985-1987 рр. У 1987 р. повернувся на історичний факультет КДУ, який закінчив з відзнакою у 1990 р.

З 1990 по 1993 р. – на викладацькій роботі, працював асистентом кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського університету імені Тараса Шевченка. Без відриву від виробництва завершив та захистив у 1993 р. в спеціалізованій вченій раді Київського університету кандидатську дисертацію на тему “Політико-історичні концепції середньовічної Японії XIII – першої половини XIV ст.”, після чого був запрошений на роботу до Міністерства Закордонних Справ України.

У 1993-1994 р. – на дипломатичній роботі у відділі країн Азії і Тихоокеанського регіону МЗС України.

1994 р. повернувся до викладацької роботи на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. З 1995 р. – доцент, з 2000 р. – професор означеної кафедри. Будучи науковим стипендіатом Кабінету Міністрів України у 1999 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту сходознавства імені А. Кримського НАН України докторську дисертацію на тему “Походження військово-самурайської державності у традиційній Японії (сер. I тис. до н.е. – кін. XIV ст. н.е.)”, яка стала першою в історії української історичної науки докторською дисертацію в галузі японістики.

Автор понад 60-ти наукових і навчально-методичних публікацій, працює над проблемами розвитку традиційної японської цивілізації, історії та культури Класичного Сходу й цивілізацій Доколумбової Америки.

Доктор історичних наук (1999), професор (2002). Лауреат премії ім. Тараса Шевченка Київського Національного університету за 1996 р. (відзначений за курс лекцій з історії середньовічного Сходу). У 1994 р. відзначений пам’ятною медаллю до 160-річчя Київського університету.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

 

Книги

 

1.      Історія середньовічного Сходу: Курс лекцій: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 1997. – 464 с. (30,1 авт. арк.).

2.      Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. – Київ: Аквілон-Прес, 1997. – 256 с. (13,5 авт. арк.).

3.      Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2000 (2-ге вид., стереотип. – Київ: Либідь, 2002). – 624 с. (36,2 авт. арк.).

4.      Історія середньовічного Сходу: Підручник. – Київ: Либідь, 2002. – 736 с. (50,0 авт. арк.).

5.      Історія цивілізацій Доколумбової Америки: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2005. – 504 с. (30,0 авт. арк.).

6.      Нова історія Азії та Африки: Постсередньовічний Схід (XVIII – друга половина XIX ст.): Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2007. – 560 с. (32,55 авт. арк.).

7.      Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIX – друга третина XX ст.): навч. посіб. – Київ: Либідь, 2010. – 520 с. (30/20 авт. арк. – співавтор В.І. Головченко).

 

Участь в колективних монографіях

 

1.      Стародавня Японія // Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Курс лекцій: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 1996. – С. 442-451 (0,8 авт. арк.).

2.      Японія // Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. – Київ: Либідь, 2000 (2-ге вид., стереотип. – Київ: Либідь, 2002; 3-тє вид., стереотип. – Київ: Либідь, 2006). – С. 545-566; Вид. 4-те, стереотип. – Київ: Либідь, 2009). – С. 545-566 (1 авт. арк.).

3.      Shevchenko Olga. The Stories of bygone years / Edited by V.A. Rubel: Manual for post-graduates and students of Humanities. – Kyiv: “Yurydychna Knyha”Publishing House, 2003. – 464 p.(29,0/14,5 авт. арк.).

 

Статті в журналах, збірках та енциклопедіях

 

1.      Роль Китая в формировании японской политической системы // Наукові праці студентів. – Київ: Вид. КДУ, 1989.– Вип. 1. – С. 36-38 (0,2 авт. арк.).

2.      Відродження синтоїзму в Японії XIII-XIV ст.: Причини і наслідки // Питання нової та новітньої історії. – Київ:  Ін-т системних досліджень освіти України, 1994. – Вип. 40. – С. 85-90 (0,4 авт. арк.).

3.      Клан Муракамі-Гендзі в політичній системі Японії XI-XIV ст. // Вісник Київського університету. Історія. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 1994. – Вип. 22. – С. 174-179 (0,3 авт. арк.).

4.      Кітабатаке Тікафуса – поборник нової японської державності // Східний світ. – 1994. – № 1-2. – С. 73-79 (0,7 авт. арк.).

5.      Реставрація Кемму та причини її краху // Вісник Київського університету. Історія. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 1995. – Вип. 33. – С. 3-9 (0,3 авт. арк.).

6.      Японія в епоху “двох династій”. Утворення сьогунату Асікага та його культурно-ідеологічні наслідки // Питання нової та новітньої історії. – Київ: Ін-т системних досліджень освіти України, 1995. – Вип. 41.– С. 3-11 (0,5 авт. арк.).

7.      Середньовічна Японія на шляху військової диктатури. Диктатура Тайра // Східний світ. – 1995. – № 1. – С. 68-75 (0,8 авт. арк.).

8.      Коріння й генезис стану bushi(самураїв) в середньовічній Японії // Східний світ. – 1996. – № 2. –  С. 29-36 (0,7 авт. арк.).

9.      Середньовічний Схід у його сучасній інтерпретації // Історія в школах України. – 1996. –      № 1. – С. 8-11 (0,5 авт. арк.).

10.  До питання про походження самурайського стану в середньовічній Японії // Вісник Київського університету. Історія. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 1997. – Вип. 36. – С. 101-112 (0,8 авт. арк.).

11.  Походження самурайського стану в середньовічній Японії // Наукові записки. Історія. – Київ: Видавн. дім “КМ Academia”, 1998. – Т. 3. – С. 137-142 (0,7 авт. арк.).

12.  За що воював Тимур? // Сходознавство. –  1998. – № 5. – С. 30-34 (0,3 авт. арк.).

13.  Хто і як почав Велику селянську війну 874-884 рр. в Китаї? (Несподіваний аспект проблеми) // Східний світ. – 1998. – № 1-2. – С. 135-144 (0,7 авт. арк.).

14.  Політичний портрет яматоського царя Бурецу: спроба критичного переосмислення // Etymon. До 80-річчя академіка О. Пріцака // Східний світ. – 1999. –№ 1-2. – Київ: Істина, 2001. – С. 243-248 (0,5 авт. арк.).

15.  До питання про джерела формування та ієрархію військово-самурайських кланів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ: ВЦ “Київський університет”, 2000. – Вип. 43. – С. 23-27 (0,4/0,2 – співавтор Т.Г. Столяр).

16.  Проблема етногенезу японського народу в сучасній японській історіографії // Східний світ. – 2000. – № 1. – С. 156-162 (0,7/0,35 – співавтор О.О. Коваленко).

17.  До питання про причини поразки Селянської війни IXст. в Китаї // Східний світ. – 2000. – № 2. – С. 182-187 (0,5 авт. арк.).

18.  Сьогун Санетомо: особа і політик // Східний світ. – 2001. – № 1. – С. 107-111 (0,6 авт. арк.).

19.  Антиаббасидське повстання Абу Харба: проблема етно-династійної ідентифікації // Східний світ. – 2001. – № 2. – С. 141-145 (0,5 авт. арк.).

20.  Війна інків з чанками: проблема датування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – Вип. 59-60. – С. 107-110 (0,4 авт. арк.).

21.  Голодний Койот – невизнаний геній доколумбової епохи // Ви – особистість. Журнал для молоді й тих, хто з нею. – Лютий 2003. – С. 28-29 (0,1 авт. арк.).

22.  Встановлення диктатури Тайра в Японії: політико-клановий аспект проблеми // Східний світ. – 2003. – № 1. – С. 76-84 (1,0 авт. арк.).

23.  К вопросу о методике определения уровня жизни средневекового крестьянства Кореи и Китая: Постановка проблемы // Міжнародна конференція “Напрямки розвитку кореїстики в Україні та перспективи україно-корейських відносин”. Збірка статей з наукової конференції. Proceedings. – Київ: Корейський фонд сприяння розвитку науки; Посольство Республіки Корея в Україні; SamsungElectronicsCo., Ltd., 2004. – С. 78-94 (0,8 авт. арк.).

24.  Інсей Ґосандзьо: таємниця раптової смерті // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Наукові записки. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка; КПДВ “Педагогіка”, 2004. – Том VI. Історичний факультет. Центр українознавства. – С. 126-131 (0,5 авт. арк.).

25.  Алькаковаська угода 1479; Аморитських (аморейських) царств система дипломатії; Амстердамський договір 1717; Аугсбурзька ліга; Аугсбурзький релігійний мир 1555; Белградський мир 1739; Берлінський договір 1732; Візантійсько-перські війни; Віленська унія 1401; Вормський договір 1521; Городельська унія 1413; Грейфсвальдський договір 1715; Деулінське перемир’я 1618; Династичний шлюб; Кальмарська унія 1397; Кенігсберзький договір1697; Китаю традиційного дипломатія; Кнередський мир 1613; Константинопольський мир 1700; Копенгагенський договір 1709; Кревська унія 1385; Лісабонський договір 1703; Люблінська унія 1569 // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – Київ: Знання України, 2004. – Т. 1. – С. 38, 51-53, 89, 117, 120-121, 227-228, 246, 257-258, 298-301, 343, 349, 580-581, 607-608, 616-617, 626, 651, 677, 693-694, 736, 739, 756 (1,2 авт. арк.).

26.  Нарвський договір 1704; Нерчинський договір 1689; Пікіньїський мир 1475; Поділи Речі Посполитої; Пруссько-російський договір 1716; Прутський мир 1711; Раштаттський мир 1714; Севільський договір 1729; Толедська угода 1480; Торунські договори 1709; Тугута конвенція 1771; Утрехтський мир 1713; Халіфату арабо-мусульманського дипломатія; Штеттінський мир 1570; Ям-Запольський мир 1582 // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – Київ: Знання України, 2004. – Т. 2. – С. 156-157, 177-178, 305, 311-313, 367-368, 394-395, 465, 567, 570-571, 585-586, 659, 688-689, 749, 766 (0,9 авт. арк.).

27.  Про перші результати використання в університетському навчальному процесі тематичної хрестоматії з історії середньовічного Сходу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2004. – Серія: Історичні науки. – Вип. 27. – № 2. – С. 145-148 (0,4 авт. арк.).

28.  Заколот Тайра Масакадо: реконструкція політичної програми // Східний світ. – 2005. – № 2. – С. 82-90. – (0,9 авт. арк.). 

29.  Рівень життя китайського селянства в середні віки: спроба аналізу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2006. – Серія: Історичні науки. – Вип. 34. – № 4. – С. 34-38 (0,5 авт. арк.).

30.  Як визначати рівень життя середньовічного самурайства? Постановка проблеми // Вісник Київського національного університету. Історія. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. – Вип. 82-84. – С. 47-48 (0,2 авт. арк.).

31.  Перспективи утвердження ліберально-демократичної моделі політичного устрою в ісламському світі: історико-цивілізаційний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2006. – Вип. 62: У 2 ч. – Ч. I. – С.  11-15 (0,4 авт. арк.).

32.  До питання про адекватність перекладу назви першої збірки найдавнішої японської поезії «Ман’йосю» // Східний світ. – 2007. – № 3. – С. 114-115 (0,25 авт. арк.).

33.  Китай // Енциклопедія історії України: У 8 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – Київ: Наукова думка, 2007. – Т. 4. Ка-Ком. – С. 305-312 (1 авт. арк.).

34.  Копенгагенський союзний договір 1709 між Російською державою і Датським королівством // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – Київ: Наукова думка, 2008. – Т. 5. Кон-Кю. – С. 126-127 (0,2 авт. арк.).

35.  Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему // Східний світ. – 2009. – № 1. – С. 63-71 (0,9 авт. арк.).

36.  Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр. // Східний світ. – 2009. – № 3. – С. 77-84 (0,9 авт. арк.).

37.  Транскрибування японських слів засобами української мови: проблеми і пропозиції // Східний світ. – 2009. – № 4. – С. 151-156 (0,5 авт. арк.).

38.  Персоніфікація полководців антиколоніальної національно-визвольної боротьби корейського народу як віддзеркалення державної ідеології південнокорейської республіки Техан мінґук (大韓民國)  // Східний світ. – 2010. – № 1. – С. 61-70 (1,0 авт. арк.).

39.  Партійне будівництво як сегмент національно-визвольної боротьби корейського народу за державний суверенітет батьківщини // Східний світ. – 2010. – № 2. – С. 86-100 (1,7 авт. арк.).

40.  Партійне будівництво у південнокорейській державі Техан мінґук доби перших республік (1948-1961) // Східний світ. – 2010. – № 3. – С. 115-129 (1,8 авт. арк.).

 

Тези і матеріали конференцій

 

1.      Хто вбив сьоґуна Санетомо? // V сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ, 2001. – С.131-136 (0,4 авт. арк.).

2.      До питання про етно-династичну характеристику повстання Абу-Харба (сер. IX ст.) // VI сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції. – Київ, 2002. – С. 146-150 (0,2 авт. арк.).

3.      До питання про раптову смерть японського екс-імператора Ґосандзьо // VII сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ, 2003. – С. 177-181 (0,3 авт. арк.).

4.      Політична програма Тайра Масакадо // VIII сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ, 2004. – С. 221-224 (0,2 авт. арк.).

5.      До питання про китайські коріння самоназви Японської держави // IX сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ, 2005. – С. 150-151 (0,1 авт. арк.).

6.      Типология религиозно-философских воззрений Древнего Китая как продукт чжоусского завоевания: политико-исторический аспект проблемы // Вторые Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение: Материалы научной конференции. С.-Петербург, 17-19 февраля 2005 г. / Сост. и отв. ред. С.В. Пахомов. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – С. 191-196 (0,3 авт. арк.).

7.      Матеріальний рівень життя пересічного самурая доби пізнього середньовіччя мовою цифр // Японська культура: традиції та сучасність. Тези доповідей наукової конференції. Київ, 9-10 жовтня 2005 р. – Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2005. – С. 30-31 (0,1 авт. арк.).

8.      Происхождение названия японского государства (Нихон) как продукт иероглифическо-этимологического заимствования // Путь Востока. Универсализм и партикуляризм в культуре: Материалы VIII Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии и культуры Востока / Отв. ред. А.Д. Зельницкий. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2005. – Серия «Symposium». – Вып. 34. – С. 174-177 (0,2 авт. арк.).

9.      К вопросу о методике определения уровня жизни японского самурайства эпохи Токугава: постановка проблемы // Третьи Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение: Материалы научной конференции. Санкт-Петербург, 15-18 февраля 2006 г. / Сост. и отв. ред. С.В. Пахомов. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – С. 219-225 (0,4 авт. арк.).

10.  Загадка смерти яматоского царя Бурэцу и ее религиозно-политические последствия // Путь Востока. Культура. Религия. Политика: Материалы IX Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии и культуры Востока / Отв. ред. А.Д. Зельницкий. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2007. – Серия «Symposium». – Вып. 35. – С. 155-160 (0,3 авт. арк).

11.  «Країна Вранішньої Свіжості»: політичний підтекст поетичної назви // Міжнародна наукова конференція «Діалог культур Кореї та країн СНД». – Київ: Наукова асоціація україністів в Кореї; Асоціація російської літератури в Кореї; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007. – С. 155-160 (0,4 авт. арк.).

12.  Ямата-но ороти: загадка имени и образа // Четвёртые Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока: Материалы научной конференции. С.-Петербург, 7-10 февраля 2007 г. / Сост. и отв. ред. С.В. Пахомов. – Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – С. 575-581 (0,4 авт. арк.).

13.  Политический суверенитет над островами Токто: корейский взгляд на территориальную проблему // Цивилизация, государство и общество Евразии: вчера, сегодня, завтра: Сборник статей участников Международной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 11-12 ноября 2008 г. – Москва: РУДН, 2009. – С. 242-262 (1,0 авт. арк.).

14.  Цивілізаційна структура Африканського континенту і перспективи інтеграції АС // Матеріали міжнародного круглого столу «45 років Африканському Союзу» 20 травня 2008 р./ Відп. за випуск  В.П. Крижанівський. – Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Міністерство закордонних справ України, 2008. – С. 35-49 (0,5 авт. арк.).

15.  Государство Хван-ґук (桓國): мифы и реалии хронологии // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю». – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 148-157 (0,7 авт. арк.).

16.  Корейская война 1950-1953 гг. в судьбах её тэханских героев // Цивилизация и государство на Востоке: Сборник статей и тезисов участников IV Московской научной конференции. Москва, РУДН. 19-20 ноября 2009 г. – Москва: РУДН, 2009. – С. 157-171 (0,7 авт. арк.).

 

Навчально-методичні матеріали

 

1.      Програма курсу  “Історія країн Азії та Африки в середні віки” для студентів історичного факультету. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 1992. – 24 с. (1,5/0,75 авт. арк. – співавтор А.Ф. Кізченко).

2.      Структурна програма курсу “Історія Японії” для студентів гуманітарного факультету. – Київ: НаУКМА, 1994. – 9 с. (0,4 авт. арк.).

3.      Плани семінарських занять з курсу “Історія Японії” для студентів гуманітарного факультету. – Київ: НаУКМА, 1994. – 12 с. (0,6 авт. арк.).

4.      Програма курсу “Історія японської цивілізації” для студентів відділення східних мов. – Київ: Ін-т Сходу КДЛУ, 1995. – 14 с. (0,7 авт. арк.).

5.      Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з курсу “Історія країн Азії та Африки в середні віки” для студентів історичного факультету. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 1997. – 16 с. (1,0 авт. арк.).

6.      Програма спецкурсу “Культура середньовічного Сходу” для студентів історичного факультету. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 1997. – 24 с. (1,5 авт. арк.).

7.      Програма спецкурсу “Історія та культура цивілізацій Доколумбової Америки” для студентів історичного факультету. – Київ: РВЦ “Київський університет”, 1999. – 16 с. (1,0 авт. арк.).

 

Депоновані статті

 

1.      Літописно-хронікальна традиція як передумова виникнення політико-історичної науки в Японії: проблеми періодизації // Деп. у ДНТБ України 30.03.93,  № 683-Ук 93 (0,4 авт. арк.).

2.      Ідеологічна еволюція Японії в XIII-XIV ст. // Деп. у ДНТБ України 13.04.93,  № 818-Ук 93 (0,4 авт. арк.).

 

Автореферати дисертацій

 

1.      Політико-історичні концепції середньовічної Японії XIII – першої половини XIV ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с. (1,0 авт. арк.).

2.      Походження військово-самурайської державності у традиційній Японії (середина I тис. до н.е. – XIV ст. н.е.): Автореф. дис. ... докт. іст. наук: 07.00.02 / Інститут сходознавства імені А. Кримського НАН України. – Київ, 1999. – 33 с. (2,0 авт. арк.).