Головна Викладачі Пількевич А.Л.

Пількевич А.Л.

PDF Печать E-mail

Пількевич Андрій Леонідович

 

Кандидат історичних наук, асистент.

Народився 13 грудня 1985 року у місті Києві. З 2002 по 2007 рік студент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2007 р. по 2010 р. навчався в аспірантурі, де під керівництвом д.і.н., проф. Ставнюка В.В. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець ІІ ст. до н. е. – 117 р. н. е.)».

З 2010 року працює асистентом на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2011 року призначений на посаду вченого секретаря кафедри. Коло наукових інтересів:військова організація античної доби.

 

Вибрані публікації:

Оновлення системи комплектування та соціального складу римської армії в кінці ІІ–І ст. до н. е. / Пількевич Андрій Леонідович // Університет. – 2009. – № 1. – C. 115–122; Армія в соціально-економічній політиці ІІ тріумвірату / Пількевич Андрій Леонідович // Етнічна історія народів Європи. – 2009. – № 28. – C. 146–153; Розвиток ветеранського землеволодіння в І ст. до н. е. / Пількевич Андрій Леонідович // Гілея. – 2009. – № 26. – C. 5–12; Ветерани армії в структурі римського соціуму (І ст. до н. е. –  початок ІІ ст. н. е.) / Пількевич Андрій Леонідович // Гілея. – 2010. – № 34. – C. 19–27; Занепад традиційної військової системи в Римській республіці в ІІ ст. до н.е. Реформа Гая Марія / Пількевич Андрій Леонідович // Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917 – 1920 рр. – К., 2007. – Вип. V, ч. 1. – C. 249–251; Роль союзницьких общин у комплектуванні римської армії (кінець ІІІ–ІІ ст. до н.е.) / Пількевич Андрій Леонідович // Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – К., 2008. – Вип. VІ, ч. 2. – C. 65–66; Розвиток процесу професіоналізації римської армії в період першої та другої Мітрідатових війн / Пількевич Андрій Леонідович // Дні науки історичного факультету: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського. – К., 2008. – Вип. І, ч. 2. – C. 165–167.