Гоман Ю.О.

PDF Печать E-mail

Гоман Юрій Олексійович

 

Народився 30 серпня 1974 року в місті Києві. Впродовж 1981 по 1987 рр. навчався в Бірківській середній школі Менського району Чернігівської області. В 1991 році закінчив середню школу №1 ім. Майстренка міста Новгород-Сіверського. У 1991 році вступив на підготовче відділення Київського університету імені Т.Г.Шевченка. З 1992 по 1997 рік навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив з відзнакою. З 1997 року працює асистентом на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1999 році призначений на посаду заступника декана історичного факультету з виховної роботи. У 2002 році без відриву від виробництва захистив кандидатську  дисертацію на тему: «Походження та етно-політичний розвиток причорноморських ногайців у ХІІІ – ХVIст.». З 2004 року і досьогодні - доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету.

Нагороджений у 2005 році Подякою та Почесною грамотою київьского міського голови, у 2009 році Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Вибрані публікації:

Ногайці в південноукраїнських степах (друга полов. ХІІІ – перша половина ХVIIст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 1998. – Вип. 38. – С. 34 – 37; Проблема ногайців у науковій літературі (історико-філологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Східні мови і літератури. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 70 – 74; Етнічні процеси в степах Північного Причорномор’я в ІХ – ХІІІ ст. // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр. – К., 1999. – С. 12 – 15; Ногайці в південнукраїнських степах в XIII– XVIIст.(Штрих до етнічної карти України) // Історія в школах України – К., 1999. – № 1. – С. 20 – 24; До питання про історико-географічне поняття “Дашт-і-Кипчак” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2000. – Вип. 47. – С. 19 – 21; Монголо-кипчацька війна першої половини ХІІІ ст. // VСходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К., 2001. – С. 83 – 85; Етнічна приналежність кочового населення південноукраїнських степів у ХIV– XVIст. // Історичний журнал – К., 2004. - № 4. – С. 21 – 26; Монгольське завоювання  східноєвропейських степів у першій половині ХІІІ ст. // Університет. – К., 2004. - № 2. – С. 45 – 56; Населення східноєвропейських степів у ХІІІ – XIVст. // Київ: «Четверта хвиля», 2006; Методичні рекомендації до семінару з історії середньовічного Сходу на тему “Утворення і розквіт Золотої Орди у ХІІІ – XIVст.” // Київ: ВЧ філософського факультету, 2003; Методичні рекомендації по написанню курсових робіт з історії середньовічного Сходу для студентів історичного факультету // Київ: Видавнича частина філософського факультету, 2003; Програма, методичні рекомендації та навчальні матеріали до спецкурсу “Кочові імперії середньовіччя та їхня роль у цивілізаційному процесі” // Київ: Історичний факультет, 2004; Навчально-методичні матеріали „Війна та військова справа на Стародавньому Сході” // Київ: Історичний факультет, 2005; Навчально-методичний комплекс «Роль особи в історії. Історичні портрети» // Київ: Історичний факультет, 2005; Навчально-методичні рекомендації до курсу «Османська імперія в системі міжнародних відносин другої половини ХV– XVIIст.» // Київ: Четверта хвиля, 2005; Навчально-методичний комплекс «Історія Стародавнього Сходу» // Київ: Історичний факультет, 2005; Робоча навчальна програма та методичні рекомендації до дисципліни «Історія Стародавнього Сходу» // Київ: Історичний факультет, 2006; Робоча навчальна програма та методичні рекомендації до дисципліни «Історія Стародавнього Сходу» // Київ: Історичний факультет, 2006; Навчально-методичний комплекс «Історія середньовічного Сходу» // Київ: Історичний факультет, 2005; Александр Македонський: людина і полководець (навчально-методичні матеріали до лекції) // Київ: «Четверта хвиля», 2006.