Ставнюк
Віктор
Володимирович

Завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ
  03.10.1956, с. Жван, Мурованокуриловецького р-ну, Вінницької обл.
 • ОСВІТА СЕРЕДНЯ
  Жванська середня школа, 1963-1973.
 • ОСВІТА ВИЩА
  Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, 1977-1982.
 • АСПІРАНТУРА
  Кафедра історії стародавнього світу історичного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, 1984-1987.
 • КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

  Тема: Суспільно-політична діяльність Фемістокла. – М., 1987.
  Науковий керівник: Кузіщин Василь Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу історичного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.

 • ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

  Становлення та еволюція Афінського поліса (від занепаду ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла). – К., 2006.

 • НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ
  Доктор історичних наук, 2006; професор, 2008.

Віхи біографії

 • 1963-1973
  учень Жванської середньої школи
 • 1973-1974
  вантажник, колгосп «Червоний прапор» с. Жван
 • 1974-1976
  служба в лавах Радянської армії (курсант ШМС –м. Ліда, Білорусія; сержант – військова частина)
 • 1977
  токар, завод ім. Г. Петровського, м. Київ
 • 1977-1982
  студент історичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
 • 1982-1984
  асистент кафедри загальної історії історичного факультету Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка
 • 1984-1987

  аспірант кафедри історії стародавнього світу історичного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова

 • 1987-1993
  доцент кафедри загальної історії історичного факультету, заступник голови профкому Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка
 • 1995-2008
  старший науковий співробітник Центру українсько-грецьких відносин Інституту історії України НАН УКраїни
 • 1993
  доцент, професор, заступник завідувача (з 2010 – завідувач) кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
У різні роки викладав давньогрецьку та латинську мови в вузах Полтави та Києва.
 • НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ
  Антична греко-римська цівілізація: становлення, еволюція, занепад. Доля античної спадщини в Україніській духовній культурі.
 • ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

  Підготував 9 кандидатів історичних наук з проблем історії стародавнього світу; опонент на захисті кандидатських і докторських дисертацій з історії античності.

 • ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ
  Відмінник освіти України (1995). Переклад праці Арістотеля «Нікомахова етика» став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Книжка року – ­2002» в номінації «Софія».
 • ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Член експертної ради ВАК України з історичних дисциплін; спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 при історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 07.00.02 всесвітня історія; навчально-методичної комісії історичного факультету.
  Заступник голови науково-методичної комісії з історії Науково-методичної ради МОН України.
  Вчений секретар Вченої ради історичного факультету.
  Член редколегії журналів "Вісник Київського національного університету імені Тарса Шевченка (серія Історія)", "Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ України", "Часопис української історії"
  Голова організаційного комітету Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» Київ, 2007, 2009); Співголова організаційного комітету Міжнародного «Круглого столу» «Україна – Італія: стан і проблеми наукового та культурного співробітництва» (Київ, 2008 р.); відповідальний секретар організаційного комітету «Круглого столу» «Демократія антична і сучасна» (Київ, 2009).
 • Наукові та навчально-методичні праці

  1. Архонтат Фемистокла 493/2 г. до н.э. // Рук. деп. в ИНИОН 09.10.87 г. № 31436 – 1,5 д.а.
  2. Начало политической деятельности Фемистокла // Из истории древнего мира и средневековья. М., Изд-во МГУ, 1986.– С. Фемистокл и Мильтиад: к вопросу о политическом противоборстве // Вестник МГУ.– Сер. № 8.– История. № 3.– 1988.– С. 121
  3. Социально-политическая деятельность Фемистокла // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.– М., 1988. – 22 с.
  4. Морское законодательство Фемистокла и эволюция Афинского полиса 483/2 г. до н.э. // Актуальные вопросы исторической науки.– К., 1988. Рук. деп. в ИНИОН 23.11.88. № 36179
  5. Фемистокл и Мильтиад: к вопросу о политическом противоборстве // Вестник МГУ.– Сер. № 8.– История.– № 3.– 1988.– С. 121
  6. Использование культурного наследия в нравственно-эстетическом воспитании будущих учителей истории // Формирование нравственной и эстетической культуры учащейся молодежи в условиях обновления социализма.– Полтава, 1990.– с. 18-21
  7. Особенности политической борьбы в Афинах в начале V в. до н.э. // Античность и раннее средневековье. Н. Новгород, 1991. – С. 26–37
  8. Доля античної спадщини в Україні: Михайло Грушевський про історію стародавньої Греції // Тези Міжнародної конференції «Україна–Греція».– К., 1995.– С. 120-122
  9. Творець «світової держави». // Пам’ять століть.– 1997.– №4. – С. 124–133
  10. Сучасні тенденції у висвітленні історії стародавнього світу// Історія в школах України.– 1997.– №1. – С. 11–13 (у співавт.)
  11. Юридична латина: основи граматики; вибрані юридичні терміни, формули; сентенції: навчальний посібник.– К: Аквілон – Прес, 1997.– 160 с.
  12. Культура античной Греции // История мировой и отечественной культуры. Конспект лекций «Античная культура».– К., 1997– С. 16–34 (у співавт.)
  13. Греки в Україні (Матеріали до курсу «Історія греків України»)// Київ: «Аквілон–прес», 1998.– 42 с. (у співавт.)
  14. Античні студії і формування історико-філософських поглядів Михайла Драгоманова // Український історичний журнал.– 1998.– № 6.– С. 46–54
  15. Владислав Петрович Бузескул (до 140-річчя з дня народження)// Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 1998. – № 2.– С. 163–175.
  16. Програма вивчення дисципліни «Латинська мова»// Київ.: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 1999.– 24 с.
  17. Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання// Україна–Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва (м. Маріуполь, 27-29 травня 1999 р.). Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Т. 1.– Маріуполь, 1999.– С. 117–121
  18. Формування полісного устрою в Аттиці і «сінойкізм Тесея»// Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 1999. – № 2.– С. 190–200
  19. The Formation of Poleis’ Structure in Attica and «Synoikismos of Theseus»// Praktika. Materials of XI Congress of the Federations of the Societies of Classical Studies. Kavalla (Greece) 1999, August, 24–30. V. 2.– P. 880–896 (у співавт.)
  20. «Кілонова смута» та закони Драконта (в контексті становлення афінського поліса)// Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.– 2000. – № 1.– С. 215–226
  21. Латинська мова. Практикум: практичні заняття, класичні та християнські тексти, словник.– Київ.: «Аквілон-Плюс», 2000.– 240 с.
  22. Суспільно-політичні процеси в афінському полісі на початку класичної доби і архонтат Фемістокла// Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.– 2000. – № 5.– 150–164
  23. Константин Порфирородний. Про управління імперією / Пер. з грецької// Рубель В.А. Історія середньовічного сходу. Тематична хрестоматія. К.: Либідь, 2000.– С. 389–392
  24. Підприємливість в контексті становлення античної грецької цивілізації // Подвижники й меценати: грецькі підприємці та громадські діячі в України XVII–XIX ст. Історико-біографічні нариси / Під ред. Смолія В.А.– К.: Інститут історії України НАН України, 2001.– С. 18–35
  25. Початок реалізації морської програми Фемістокла (політико-економічний зміст архонтату Фемістокла)// Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.– 2001. № 1.– С. 146–150
  26. Хай квітне рідне село. Історія села Круподеринці.– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2001.– 180 с. (у співавт.)
  27. Фемістокл і Мільтіад// Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2001. – № 2.– С. 228–233
  28. Арістотель. Нікомахова етика / Переклад з давньогрецької – Ставнюк В.В.– К.: Аквілон-Плюс, 2002.– 480 с.
  29. Коментарі до «Нікомахової етики» Арістотеля Арістотель. // Нікомахова етика.– К.: Аквілон-Плюс, 2002.– 480 с.
  30. Основи давньогрецької фонетики // Арістотель. Нікомахова етика.– К.: Аквілон-Плюс, 2002.– С. 470-474
  31. Післямова до «Нікомахової етики» Арістотеля // Арістотель. Нікомахова етика .– К.: Аквілон-Плюс, 2002.– С. 468–474
  32. Завершення реформ Солона у відображенні історичної традиції // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.– 2004.– № 4.– С. 254–257
  33. Початок і методи проведення реформ Солона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія.– 2004.– Вип. 75.– С. 112–115
  34. Фемістокл і Афіни: діяльність Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса.– К.: Прайм – М, 2004.– 248 с.
  35. Ускладнення життя давньогрецьких общин за даними поем Гомера (суспільно-економічний аспект) // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.– 2005.– № 4.– С. 200–208
  36. Ускладнення життя давньогрецьких общин за даними поем Гомера (суспільно-політичний аспект) // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.– 2005.– № 5.– С. 191–198
  37. Становлення афінського поліса.– К.: Аквілон – Плюс, 2005.– 216 с.
  38. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду Ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.– К., 2006.– 32 с.
  39. Актуальні питання дослідження античної цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Історія».– 2006.– Вип. 83.– С. 81-82
  40. Мінойська (Критська) цивілізація. З циклу «Антична цивілізація». Стаття перша.– Історія в школах України.– 2006.– № 10. С. 39–43
  41. Ахейська (Мікенська) цивілізація. З циклу «Антична цивілізація». Стаття друга.– Історія в школах України.– 2007.– № 1. С. 44–48
  42. Греція в ХІ–ІХ ст. до Р.Х. З циклу „Антична цивілізація”. Стаття третя. (Початок) // Історія в школах України. – 2007.–№2.– С. 41–44.
  43. Греція в ХІ–ІХ ст. до Р.Х. З циклу „Антична цивілізація”. Стаття третя. (Закінчення) // Історія в школах України. – 2007.–№3.– С. 46–50.
  44. Греція в архаїчний період. Утворення античного грецького поліса. З циклу „Антична цивілізація”. Стаття четверта (Початок) // Історія в школах України. – 2007.–№4.– С. 37–41.
  45. Греція в архаїчний період. Утворення античного грецького поліса. З циклу „Антична цивілізація”. Стаття четверта (Закінчення) // Історія в школах України. – 2007.–№5.– С. 40–47.
  46. Спартанський поліс в архаїчну епоху. З циклу „Антична цивілізація”. Стаття п’ята. (Початок)// Історія в школах України. – 2007.–№8.– С. 27–31.
  47. Спартанський поліс в архаїчну епоху. З циклу „Антична цивілізація”. Стаття п’ята. (Закінчення)// Історія в школах України. – 2007.–№9–10.– С. 35–40.
  48. Аттика в період “темних століть” і на початку архаїчного періоду. “Сінойкізм Тесея”. З циклу „Антична цивілізація”. Стаття шоста // Історія в школах України. – 2008.–№4.– С. 47–49.
  49. Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання. “Кілонова смута” З циклу „Антична цивілізація”. Стаття сьома // Історія в школах України. – 2008.–№9.– С. 51-53.
  50. До питання щодо методів у політичній боротьбі за демократизацію Афінського суспільства (від реформ Солона до Ефіальта: VI ст. – пер. пол. V ст. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 16 – 21.
  51. Історія села Круподеренці. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2008. 332 с. (у співавт).
  52. Дещо про мову науки, або Роздуми історика на теми сьогодення // День. – К., 2007. – № 190. – С. 4.
  53. Демократія тут ні до чого // День. – К., 2008. – № 115. – С. 4.
  54. Історія стародавнього світу. Атлас. Упорядник В.В. Ставнюк. – К.: ДВНП «Картографія», 2008.
  55. Северное Причерноморье в историко-культурной традиции о «Семи мудрецах» // Материалы докладов Международной научно-прак­ти­ческой конференции «II Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения». – Севастополь, 2008.
  56. Ставнюк В.В. Латинська мова. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: «Аквілон-Плюс», 2009. – 352 с.
  57. В. Ставнюк. Щодо початків законодавчої реформи в Аттиці, або ж Ще раз про «Кілонову смуту» та закони Драконта // Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: збірник наукових праць та матеріалів Шостого Всеукраїнського науково-практичного семінару (25 – 26 березня 2010 року. – Полтава, 2010. – С. 46 – 62.
  58. Взаємовідносини церкви і суспільства на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Рецензія на монографію: Хитровська Ю. В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України наприкінці XVIII – на початку ХХ століття (Київ, 2011) // Чорноморський літопис: Науковий журнал. Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. Вип. 4. С. 167-168
  59. Щодо змісту "архаїчної революції" в античній Елладі: "поліс заради свободи"// Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень Восьмого Всеукраїнського наково-практиичного семінару (28-29 березня 2013 року). - Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2013. С.48-66
  60. Нові тенденції у розвитку єгипетського живопису та скульптури в Амарнський період // Гілея: науковий вісник. 2013. № 74. С. 89-92
  61. Рецензія на монографію: Год Б. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу): монографія. Полтава: Вид-во ПНПУ імені ВГ Короленка, 2015. 182 с. // Історична пам'ять. 2016. Випуск 34-35. С. 149-151
  62. «ХХІ століття, попри інформаційність, схильність до практичних, прикладних наук, буде гуманітарним» // Український тиждень. 2015. № 49 (421) // Український тиждень. 2015. № 49 (421).
  63. «… ich meine, mit dem Besten was in mir ist, bin ich stets ein animal politicum gewesen und wünschte ein Burger zu sein»: Історик у суспільно-політичному житті своєї країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. № 3 (134) / 2017. С. 75-82
  64. "Чому Академія?": Біля витоків Академії Платона (До 100-річчя Національної Академії Наук України) // Проблеми гуманітарних наук. Історія.  Вип. 40. С. 278-294
  65. Academia Aeterna // Вісник Національної академії наук України. 2018. № 10. С. 3-16
  66. Наукове середовище Платонівської академії // Читання академіка В. І. Вернадського / НАН України; Комісія НАН України з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 1. С. 95-102
  67. Демократія антична: зміст і форма // Круглий стіл «Демократія: античні витоки - сучасні виклики», 01 грудня 2019 року. Абстракти доповідей Київ, 2019. С. 10-11
  68. De antiquitatis receptione (Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur) // Міжнародна наукова конференція «Ver Kyiviens: Історик та його час», 16-17 травня 2019 року. Абстракти доповідей. Київ, 2019. С. 26-27
  69. Рецензія на монографію: Тарасенко М. О. У пошуках старожитностей з дару хедива. Давньоєгипетські пам’ятники XXI династії в музеях України // Сіверянський літопис. 2021. № 5. (161). С. 156-159
  70. Анахарсіс: феномен еллінської культури // Libra: збірка наукових праць Центру антикознавства та медієвістики ОНУ імені І. І. Мечникова / під ред. І. В. Нємченко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2020. С. 4-13
  71. Правова природа оренди земельної ділянки та її вплив на порядок захисту прав орендаря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 3(114)/2020. С. 49-59
  72. Микола Петров: українознавець, краєзнавець, києвознавець. Монографія.  К.: Саміт-книга, 2020. 352 с.
  73. «Фукідідова чума»: Thuc. 2. 47-65 (Prolegomena) // Міжнародна наукова конференція «Ver Kyiviens: Історик та його час», 14 травня 2020 року. Абстракти доповідей. Київ, 2020. С. 60-61
  74. Homo ludens sive homo celebrans // Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Свята в історії людства: від давнини до Раннього нового часу» 22 жовтня 2021 р. Збірник абстрактів. Київ, 2021. С. 33-34
  75. «Три Касталії» // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Відображення історичних та релігійно-міфологічних образів у сучасній популярній культурі» (29 листопада 2021, Київ)
  76. «Суд над Сократом» // Збірник тез міжнародної наукової конференції "Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина. Київ, 2022. С. 27-29
  77. Технології зведення фундаментів у візантійському храмовому зодчестві середньо- та пізньовізантійського періодів // Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Том. 36. С. 24-33.
 • Навчально-методичні праці

   

  1. Взаємовідносини церкви і суспільства на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Рецензія на монографію: Хитровська Ю. В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України наприкінці XVIII – на початку ХХ століття (Київ, 2011) // Чорноморський літопис: Науковий журнал. Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. Вип. 4. С. 167-168
  2. Щодо змісту "архаїчної революції" в античній Елладі: "поліс заради свободи"// Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень Восьмого Всеукраїнського наково-практиичного семінару (28-29 березня 2013 року). - Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2013. С.48-66
  3. Нові тенденції у розвитку єгипетського живопису та скульптури в Амарнський період // Гілея: науковий вісник. 2013. № 74. С. 89-92
  4. Рецензія на монографію: Год Б. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу): монографія. Полтава: Вид-во ПНПУ імені ВГ Короленка, 2015. 182 с. // Історична пам'ять. 2016. Випуск 34-35. С. 149-151
  5. «ХХІ століття, попри інформаційність, схильність до практичних, прикладних наук, буде гуманітарним» // Український тиждень. 2015. № 49 (421) // Український тиждень. 2015. № 49 (421).
  6. «… ich meine, mit dem Besten was in mir ist, bin ich stets ein animal politicum gewesen und wünschte ein Burger zu sein»: Історик у суспільно-політичному житті своєї країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. № 3 (134) / 2017. С. 75-82
  7. "Чому Академія?": Біля витоків Академії Платона (До 100-річчя Національної Академії Наук України) // Проблеми гуманітарних наук. Історія.  Вип. 40. С. 278-294
  8. Academia Aeterna // Вісник Національної академії наук України. 2018. № 10. С. 3-16
  9. Наукове середовище Платонівської академії // Читання академіка В. І. Вернадського / НАН України; Комісія НАН України з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 1. С. 95-102
  10. Демократія антична: зміст і форма // Круглий стіл «Демократія: античні витоки - сучасні виклики», 01 грудня 2019 року. Абстракти доповідей Київ, 2019. С. 10-11
  11. De antiquitatis receptione (Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur) // Міжнародна наукова конференція «Ver Kyiviens: Історик та його час», 16-17 травня 2019 року. Абстракти доповідей. Київ, 2019. С. 26-27
  12. Рецензія на монографію: Тарасенко М. О. У пошуках старожитностей з дару хедива. Давньоєгипетські пам’ятники XXI династії в музеях України // Сіверянський літопис. 2021. № 5. (161). С. 156-159
  13. Анахарсіс: феномен еллінської культури // Libra: збірка наукових праць Центру антикознавства та медієвістики ОНУ імені І. І. Мечникова / під ред. І. В. Нємченко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2020. С. 4-13
  14. Правова природа оренди земельної ділянки та її вплив на порядок захисту прав орендаря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 3(114)/2020. С. 49-59
  15. Микола Петров: українознавець, краєзнавець, києвознавець. Монографія.  К.: Саміт-книга, 2020. 352 с.
  16. «Фукідідова чума»: Thuc. 2. 47-65 (Prolegomena) // Міжнародна наукова конференція «Ver Kyiviens: Історик та його час», 14 травня 2020 року. Абстракти доповідей. Київ, 2020. С. 60-61
  17. Homo ludens sive homo celebrans // Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Свята в історії людства: від давнини до Раннього нового часу» 22 жовтня 2021 р. Збірник абстрактів. Київ, 2021. С. 33-34
  18. «Три Касталії» // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Відображення історичних та релігійно-міфологічних образів у сучасній популярній культурі» (29 листопада 2021, Київ)
  19. «Суд над Сократом» // Збірник тез міжнародної наукової конференції "Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина. Київ, 2022. С. 27-29
  20. Технології зведення фундаментів у візантійському храмовому зодчестві середньо- та пізньовізантійського періодів // Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Том. 36. С. 24-33
  21. Юридична латина: основи граматики; вибрані юридичні терміни, формули; сентенції: навчальний посібник. К.: «Аквілон – Прес», 1997.
  22. Культура античной Греции. История мировой и отечественной культуры. Конспект лекций «Античная культура». К., 1997.
  23. Греки в Україні (Матеріали до курсу «Історія греків України»). К.: «Аквілон – Прес», 1998. 42 с.
  24. Програма вивчення дисципліни «Латинська мова». К.: Видавництво МАУП, 1999. 24 с.
  25. Латинська мова. Практикум: практичні заняття, класичні та християнські тексти, словник. К.: «Аквілон – Плюс», 2000. 240 с.
  26. Константин Порфирородний. Про управління імперією. Переклад з грецької. Рубель В.А. Історія середньовічного сходу. Тематична хрестоматія.К.: Либідь, 2000. С. 389-392.
  27. Основи давньогрецької фонетики навчально-методичний комплекс. Арістотель. Нікомахова етика. К.: «Аквілон-Плюс», 2002. С. 470-474
  28. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи / Міністерство освіти і науки України. Головне управління змісту освіти. К.: Перун, 2005.
  29. Мінойська (Критська) цивілізація (З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. К., – 2006. –№ 10. С. 39-43.
  30. Ахейська (Мікенська) цивілізація. (З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2007. № 1. С. 47-50.
  31. Греція в ХІ–ІХ ст. до Р.Х. З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2007. № 2. С. 41-44.
  32. Греція в ХІ–ІХ ст. до Р.Х. З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2007. № 3. С. 46-50.
  33. Греція в архаїчний період. Утворення античного грецького поліса. З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2007. № 4. С. 37-41.
  34. Греція в архаїчний період. Утворення античного грецького поліса. З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2007. № 5. С. 40-47.
  35. Спартанський поліс в архаїчну епоху. З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2007. № 8. С. 27-31.
  36. Спартанський поліс в архаїчну епоху. З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2007. № 9-10. С. 35-40.
  37. Аттика в період “темних століть” і на початку архаїчного періоду. “Сінойкізм Тесея”. З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2008. № 4. С. 47-49.
  38. Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання. “Кілонова смута” З циклу „Антична цивілізація”. Історія в школах України. 2008. № 9. С. 51-53
  39. Історія стародавнього світу. Атлас. К.: ДВНП «Картографія», 2008. 16 с.
  40. Латинська мова. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. К.: «Аквілон-Плюс», 2009. 352 с.
  41. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії – 2013. Завдання та відповіді. 10-11-й класи / А. Жив’юк, В. Ставнюк. Історія України. 2013. № 15. серпень: Вкладка «Всесвітня історія». № 8. С. 1-10.
  42. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії – 2014. Відповіді на завдання практичного туру / А. Жив’юк, О. Карліна, В. Ставнюк. Історія України. 2014. № 15. серпень: Вкладка «Всесвітня історія». № 8. С. 8-19.
  43. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії – 2014. Завдання ІV етапу / А. Жив’юк, О. Карліна, В. Ставнюк. Історія України. 2014. № 15 (серп.). С. 15-27.
  44. Історія Давньої Греції. Навчальний посібник. Чернівці: «Місто», 2022. 552 с.
 • Наукове рецензування та редагування

  1. Тищенко К. Мовні контакти: свідки формування українців. – К.: «Аквілон-Плюс», 2006. – 416 с. (64 карти, 77 іл.).
  2. Тищенко К. Етномовна історія прадавньої України. – К.: «Аквілон-Плюс», 2008. – 480 с. (75 карт, 167 іл.).
  3. Стародавня Греція (V ст. до н.е. Навчальна карта для 6 класу загальноосвітніх шкіл України. – К.: ДВНП «Картографія», 2004.
  4. Стародавній Рим. Від республіки до імперії. Навчальна карта для 6 класу загальноосвітніх шкіл України. – К.: ДВНП «Картографія», 2004.
  5. Грецька перекладна рукописна книга в культурі Київської Русі: Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАНУ; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського; вступ. ст., уклад., комент. Н. Г. Солонська. (Рецензенти: Рецензенти: Добко Т. І., заввідділом НБУВ, канд. іст. наук; Дубровіна Л. А., директор Інституту рукопису НБУВ, чл.-кор. НАН України; Ставнюк В. В., проф. кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного ф-ту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р іст. наук; Терентьєва Н. О., пров. наук. співр., керівник Центру українсько-грецьких відносин Інституту історії України НАН України, канд. іст. наук). – К.: НБУВ, 2008.
  6. В’ячеслав Котигорошко. Верхнє Потисся в давнину: 1 000 000 тому – Х сторіччя н.е. – Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 2008. – 432 с.
  7. Суриков И.Е. Рецензия на монографии: В.В. Ставнюк. Фемістокл і Афіни: діяльність Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса. Київ: Прайм-М, 2004. 248 с.; он же: Становлення афінського поліса. Київ: Аквілон-Плюс, 2005. 216 с. // Вестник древній истории. – 2008. – № 3. – С. 243-251.
  8. Н. Бойко, В. Миронова. Українсько-давньогрецько-латинський словник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 271 с.

   

  Наукове редагування:

  1. Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. Т. I–III / Переклад з англ. / Науковий редактор Ставнюк В.В. – К.: «Аквілон-Прес», 2000. – 448 с.
  2. Барбара Скарга. Межі історичності / Науковий редактор – Ставнюк В.В. К.: «Аквілон-Плюс», 2002. – 224 с.
  3. Грачев Ю.Г. Рыцарство в средневековой Европе.– К.: «Аквілон-Плюс», 2006. – 288 с.
  4. Олеся Жданович. Аріанство в епоху Константина Великого. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 222 с.
 • Конференції за 2008 р.

  1. «Україна – Греція: зрізи епох» (м. Київ, 2008)
  2. «Соціальна відповідальність як фактор розвитку громадянського суспільства» (м. Київ, 2008)
  3. «Постновітні реалії: виклики для України» (м. Київ, 2008)
  4. II Міжнародні Кирило-Мефодіївські читання (м. Севастополь, 2008)
  5. VI Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка В. П. Бузескула (Харків, 2008 р.).
 • Науковий обмін і підвищення кваліфікації

  1. На запрошення Італійської фундації L'area prottetta, Monumenti Naturali Regionali di Campo Soriane e Tempio di Giove ANXURdi Terracina (LT), а також Департаменту Міжнародного Центру впровадження проектів ЮНЕСКО в галузі міжнародних зв’язків та розвитку новітніх технологій, керував групою з 4 студентів та аспірантів, які стажування в галузі культурних обмінів і досліджень пам’яток культури в Італії (Рим – Террачіна – Помпеї – Пріверно – Фоссанова) в період  з 25 вересня по 7 жовтня 2008 р.
  2. На запрошення громадської організації «Українсько-грецька думка» (м. Афіни, Греція) очолив групу з 10 студентів і аспірантів, які в межах науково-практичного семінару «Історія Греції в університетських курсах України» відвідали Грецію (Афіни – Еретрія – Дельфи – Мікени – Навпліон – Тірінф – Епідавр).

Підготовка наукових кадрів

Під керівництвом Ставнюка В.В. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 — всесвітня історія 8 аспірантів і один пошукувач:

 • Туров Ігор В’ячеславович (пошукувач 1997-1998 рр.);
 • Зелінський Андрій Леонідович (аспірантура 2000 р. – 2003 р.);
 • Казакевич Геннадій Михайлович (аспірантура 2001 р. – 2004 р.);
 • Волинчук Олеся Петрівна (аспірантура 2002 р. – 2005 р.);
 • Євенко Ігор Петрович (аспірантура 2002 р. – 2005 р.);
 • Перещ Володимир Миколайович (аспірантура 2005 р. – 2008 р.);
 • Пуховець Дмитро Сергійович (аспірантура 2007 р. – 2010 р.);
 • Пількевич Андрій Леонідович (аспірантура 2007 р. – 2010 р.);
 • Шицина Катерина Вікторівна (аспірантура 2007 р. – 2010 р.).

 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© Усі права захищені 2011-2023