Головна

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ»

 

1. До розгляду приймаються добре вичитані і відредаговані тексти українською, російською, англійською, французькою, німецькою, давньогрецькою мовами та латиною.

2. Рекомендований обсяг статті – не більше 40.000 знаків, разом з пробілами та зносками, з урахуванням додатків, списків скорочень, джерел і літератури.

3. Текст повинен бути наданий в текстовому редакторі MicrosoftWord (розширення .rtf), шрифт - TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання тексту статті – по ширині.

4. Стаття повинна бути надана до редакції в електронному вигляді. Якщо автор статті не має наукового ступеня (кандидата чи доктора наук), стаття має супроводжуватися рецензією його наукового керівника і/чи випискою з Протоколу засідання кафедри/відділу, завіреними печаткою (можна надати електронний, сканований кольоровий варіант належної якості).

5. Посилання на джерела в загальноприйнятій латинській абревіатурі оформлюються прямо в тексті; посилання на літературу та примітки – у зносках внизу сторінки. Нумерація зносок – наскрізна по всій статті. Для прикладу оформлення посилань можна використовувати – Збірку статей «Мнемон» за 2012-2013 рр. Дивитись >>>

6. Ілюстрації повинні бути представлені окремими файлами в форматах jpg або tif, розмір має бути придатним для друку (не менше 300 dpi).

7. Грецький текст повинен бути набраний шрифтом Hellenica.

8. У випадку використання спеціальних шрифтів для східних мов файл шрифту надається разом зі статтею.

9. Стаття має обов’язково містити:

Індекс УДК;

БЛОК 1 (українською мовою):

- Прізвище, ініціали автора, його місце роботи (офіційна назва, без скорочень), місто, країна;

- Назва статті;

- Анотація (100-250 слів; 850-2 000 знаків, враховуючи пробіли);

- ключові слова (5-7 слів);

БЛОК 2 (російською мовою)

- Прізвище, ініціали автора, його місце роботи (офіційна назва, без скорочень), місто, країна;

- Назва статті;

- Анотація (100-250 слів; 850-2 000 знаків, враховуючи пробіли);

- ключові слова (5-7 слів);

БЛОК 3 (англійською мовою)

- Прізвище, ініціали автора (транслітерація латиницею, як у закордонному паспорті), його місце роботи (офіційна назва, без скорочень), місто, країна;

- Назва статті;

- Анотація (250-500 слів; 2 000-4 000 знаків, враховуючи пробіли);

- ключові слова (5-7 слів);

NB. Якщо автор не володіє українською мовою, редакція за його проханням, може самостійно написати відповідну анотацію (анотації англійською та російською мовами автори надають самостійно!)

Анотації мають бути: інформативними (не містити загальних слів); змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень); структурованими (слідувати логіці опису результатів в статті);  компактними (від 100 до 500 слів).

БЛОК 4: Текст статті мовою оригіналу. Список скорочень і додатки (за необхідністю).

БЛОК 5: Список літератури в алфавітному порядку (спочатку – роботи, написані кирилицею, потім – латиницею). 

БЛОК 6: Список літератури в транслітерації латиницею (REFERENCES) в алфавітному порядку. Список оформлюється у відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 2006 и ДСТУ ГОСТ 7.80 2007.

Приклади оформлення >>>

Статті, оформлені не за правилами, до розгляду не приймаються. Рішення щодо публікації ухвалюється редколегією. Про ухвалене рішення повідомляється автору. Редакція залишає за собою право вносити необхідні для публікації зміни до поданих матеріалів. За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

 

Матеріали для публікації надсилаються на ел. адреси у відповідності до секцій до 25 серпня 2013 р.