Охріменко
Олександр
Святославович

Кандидат історичних наук, асистент

 • ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

  26.03.1990, м. Узин Білоцерківського району Київської області

 • ОСВІТА СЕРЕДНЯ

  Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. м. Ржищева Київської області

 • ОСВІТА ВИЩА

  Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, 2007-2013.

 • АСПІРАНТУРА

  Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013-2016.

 • КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

  “Повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст.”, 2016.
  Науковий керівник: Рудь Микола Олексійович  – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 • НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ
  Кандидат історичних наук, 2016
 • НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

  Медієвістика. Латинська палеографія. Середньовічна кондикологія. Середньоанглійська поезія. Історія читання. Історія музики. Утопічні студії.

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

 1. Англійські фабліо ХІІІ ст.: Збірка / Переклад із середньоангл. – К.: Український письменник, 2013. – 127 с.
 2. «Вказівний палець» в європейських манускриптах пізнього середньовіччя (зі збірки інституту рукопису НБУ ім. В. Вернадського) // Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – К., 2017. – С. 55-60.
 3. The Child in English Miniatures of the High Middle Ages // Dziecko w kulturze europejskiej / red. naukowa Katarzyna Bogacka. – Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016. – Р. 411-426.
 4. Міста у суспільно-політичному житті Англії ХІ-ХІІІ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2015. – Вип. 42. – С. 213-216.
 5. Матеріали та техніка в міському повсякденні Англії ХІ-ХІІІ ст. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та філософія науки і техніки. – 2015. – Вип. 23. – С. 140-146.
 6. Повсякдення міст Англії за матеріалами середньоанглійських фабліо ХІІІ ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – 2014. – №3. – С. 269-272.
 7. Історія повсякденності як сучасний напрямок вивчення міст Англії доби високого середньовіччя // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2014. – Вересень. – №9 (113). – С. 144-148.
 8. Будинок як життєвий універсум англійських міщан ХІ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – 2014. – № 2 (120). – С. 47-50.
 9. Простір англійського міста ХІ-ХІІІ ст. // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. Матеріали V-ї міжнародної конференції «Одеські читання – 2013». – Одеса, 2014. – С. 218-220.
 10. Часові структури у ментальності англійського бюргерства ХІ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – 2013. – № 5 (118). – С. 48-51.
 11. Специфіка дослідження міського повсякдення істориками-медієвістами // Література та культура Полісся. Збірник наукових статей. – Вип. 64. – Ніжин, 2011. – С. 284-293.
 12. Реконструкція повсякденного життя англійського міста ХІV-ХV ст. за «Кентерберійськими розповідями» Дж. Чосера // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХIIІ. – Ч. І.– С. 114-126.
 13. Мова жестів як особлива форма комунікацій повсякденного життя жителів Англії високого та пізнього середньовіччя (ХІ-ХV ст.) // Наука і молодь. Гуманітарна серія: Зб. наук. праць. – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – С. 64-67.
 14. Понимание «труда» в городах Англии ХІ-ХІІІ вв. // Инновационная наука: Межд. науч. журнал. – 2016. – №1. – В 3 ч. – Ч. 1. – С. 72-75.
 15. Представления горожан о чистоте в Англии ХІ-ХІІІ вв. // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://apriori-journal.ru/seria1/1-2016/Ohrimenko.pdf
 16. Європейське середньовічне місто: 7-й клас // Історія України. Шкільний світ. – 2015. – № 19. – С. 15-16 [вкладка Всесвітня історія].
 17. Огляд та рейтинги наукових журналів з урбаністики // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. – 2017. – №2. – С. 229-237.
 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Handcrafted by MYSKO.agency with love and caffeine