Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Філософський факультет),

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,

Науковий часопис «Ucrainica Mediaevalia»,

Журнал «Наука і суспільство»

5 червня 2020 року

проводять XІІІ міжнародну конференцію пам’яті
Вілена Сергійовича Горського:

COLLOQUIUM MEDIAEVALE: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ Й РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Планується обговорення доповідей, що стосуються:
- методології історії України та історії української філософії;
- аналізу творчої спадщини видатних учених, котрі працювали у галузі досліджень середньовічної та ранньомодерної доби;
- дослідження філософських та історичних надбань середньовічного і ранньомодерного періоду;
- рецепції середньовічних та ранньомодерних першоджерел у культурі наступних періодів;
- дослідження писемних середньовічних пам’яток, як історичного, філософського, правового, сакрального плану, так і красного письменства;
- дослідження просторово-часових уявлень середньовічної та ранньомодерної людини та вітчизняної сакральної географії;
- комплексного вивчення середньовічної та ранньомодерної ідейної спадщини у межах філософії, історії, культурології, мистецтвознавства, філологічних дисциплін тощо.

Заявки необхідно надсилати до 15 травня 2020 р. на електронну адресу секретаря оргкомітету Олександра Киричка: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Інформаційний лист

Форма заявки

У зв'язку зі спалахом коронавірусу Cambridge University Press відкриває безкоштовний доступ до більш ніж 700 підручників у форматі HTML з різних дисциплін, в тому числі з історії.

Детальніше ознайомитися можна за посиланнями

До 15 квітня триває подача заявок на нову програму Українського Кульутурного фонду "Стипендії"

«Стипендії» — програма, покликана підтримати митців та культурних операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей в розрізі: фінансування поїздок з метою навчання, стажування, участі у резиденціях, виставкових проектах, конференціях, форумах, проведення досліджень за кордоном та в межах України. Програма покликана стимулювати мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями та навичками, які можна забезпечити за допомоги грошової підтримки стипендіатів.

Цілі програми «Стипендії»:
забезпечити фінансову підтримку мобільності в межах України, завдяки якій представники культурно-мистецької сфери та креативних індустрій зможуть обмінятись досвідом та покращити свої компетенції;
забезпечити фінансову підтримку зовнішньої мобільності, яка сприятиме розвитку сучасних навичок, умінь, знань та кваліфікацій у представників культурно-мистецької сфери та креативних індустрій України та забезпечити їм доступ до матеріалів, які доступні в архівах, бібліотеках, музеях та лабораторіях за кордоном.


Бюджет програми на 2020 рік – 800 тис. грн.
Мінімальна сума стипендії: 20 тис. грн.

Максимальна сума стипендії (не може бути збільшена): 100 тис. грн.

 

У рамках конкурсної програми «Стипендії» підтримуються 8 секторів культури та мистецтв:
аудіовізуальне мистецтво;
візуальне мистецтво;
аудіальне мистецтво;
дизайн та мода;
перформативне та сценічне мистецтво;
культурна спадщина;
література та видавнича справа;
культурні та креативні індустрії.
У рамках конкурсної програми «Стипендії» на 2020 рік передбачені такі продукти:
індивідуальна участь митців та інших представників культурної сфери України в таких заходах на теренах України чи закордоном:

в “літніх школах” або навчанні на певному освітньому курсі для фахівців
та дебютантів у культурній сфері;
у стажуванні або іншому виді підвищення кваліфікації;
у конференціях, форумах, майстер-класах;
у резиденціях, фестивалях чи виставкових проектах;
проведення досліджень чи іншої пошуково-підготовчої роботи в а рхівах,
бібліотеках, музеях або інших діючих мистецьких інституціях.


Заявниками програми можуть бути о соби, які залучені до певного виду мистецької чи культурної діяльності, тобто фізичні особи, які є культурними операторами, митцями та студентами профільних ВНЗ (інше) у відповідних 8 секторах культури та мистецтв.

Бенефіціарами програми є стипендіати та фахова спільнота культурно-мистецької сфери.


Очікувані короткострокові результати програми:
16 стипендіатів у 8 секторах культури, включаючи кроссекторальні проекти, отримали фінансову підтримку внаслідок перемоги в конкурсі Фонду;
підтримка індивідуального мережування стипендіатів, які поїхали на навчання, стажування з метою підвищення кваліфікації чи для проведення дослідження за кордон або в межах України;
обмін досвідом та посилення зв’язків всередині секторів культури та мистецтв України, розвинено нові партнерства між культурними інституціями/операторами та посилено існуючі партнерства між ними;
промоція культури України за її межами.
Очікувані довгострокові результати програми:
створено умови для залучення іноземного досвіду у сфері культури до реалізації інноваційних, актуальних та конкурентоспроможних культурно-мистецьких проектів на теренах України;
імплементація культурними операторами знань, навичок та вмінь, що були здобуті під час навчання\стажування\проведення досліджень, що
стає запорукою відповідності українських культурно-мистецьких практик світовим стандартам та взірцям;
створено продукти (статті, відео-ролики, под-касти та інші мистецькі продукти) на основі тих досліджень, які було проведено.


Електронна пошта програми: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка програми

До збірника приймаються оригінальні проблемні статті, які не були опубліковані раніше. Тематика статей повинна торкатися епохи середньовіччя (V-XV ст.) або бути дотичною до неї.

Статті повинні мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; її актуальність; аналіз історіографії та джерельної бази; формулювання мети і завдань; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки; перспективи подальших розробок у даному напрямі.

Під час оформлення статті необхідно дотримуватись такого розташування її структурних елементів: УДК статті, назва статті; прізвище, ім’я та по батькові автора; навчальний заклад або інша установа, де навчається або працює автор; посада автора; електронна пошта.

Вкінці статті написати коротко про сферу наукових зацікавлень.

Резюме українською, російською та англійською мовами (кожне не менше ніж 600 знаків з пробілами). Резюме починається з прізвища автора й назви статті, має містити інформацію про суть дослідження та отримані результати, а також ключові слова (3–7 слів).

Дедлайн до 30 червня

Engkish version https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2020/01/25/call-for-papers-notes-of-lviv-medieval-club-volume-5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8/

Детальніше

До уваги старост академічних груп!
У зв’язку із карантинними заходами, що триватимуть із 12 березня по 03 квітня 2020 року, навчання на історичному факультеті у вказаний період відбуватиметься дистанційно.

Старостам академічних груп необхідно терміново зв’язатися із викладачами для з’ясування способу проведення занять у дистанційній формі та отримання завдань на період карантину.

Контакти викладачів кафедри:

Ставнюк В. В., д.і.н., проф., завідувач кафедри – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рубель В. А., д.і.н., проф. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Гоман Ю. О., к.і.н., доцент – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Пількевич А. Л., к.і.н., доцент – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Пуховець Д. С., к.і.н., доцент – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рудь М. О., к.і.н., доцент – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Охріменко О. С., .к.і.н., асист. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Магдич О. Р., к.і.н., асист. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Жданович О. П., к.і.н., асист. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Лукін Д. В., к.і.н., асист. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інструкція по використанню системи дистанційного навчання Google Classroom

Принагідно представляємо студентам рекомендації МОЗ щодо дій та правил задля нерозповсюдження вірусу в навчальних закладах у період складної епідемічної ситуації

 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Handcrafted by MYSKO.agency with love and caffeine