VER KYIVIENS (24 травня 2024)

Ver_2024.jpg

24 травня 2024 р., на ознаменування 190-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, буде проведена Міжнародна  наукова конференція VER KYIVIENS (Sub umbra castanearum) : «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина: історія; релігія; культура».

May 24, 2024, to mark the 190th anniversary of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, the International Scientific Conference VER KYIVIENS (Sub umbra castanearum): "Societies of the Ancient, Medieval, and Early Modern Periods and Their Civilizational Heritage: History; Religion; Culture".

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (PDF)

CONFERENCE ANNOUNCEMENT (PDF)

 

? 01 грудня 2023 року Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародну наукову конференцію «Сакральне VS світське: суспільства стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу».

? Конференція відбудеться онлайн на платформі Zoom. Посилання надійде у запрошені.

? Для участі у конференції потрібно:
до 27 листопада 2023 р. (включно) подати в оргкомітет заявку, в якій учаснику
конференції слід зазначити свої:
- ПІБ
- дату народження
- науковий ступінь і вчене звання
- місце роботи (навчання) з повною адресою
- посаду
- контактний телефон
- електронну адресу
- назву наукової доповіді.
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

? Оргкомітет розглядає можливість опублікувати доповіді, оформленні у вигляді наукових тез, за підсумком конференції у збірнику.

? Вимоги до оформлення тез:
Учасники міжнародної конференції можуть надіслати тексти (до 5000 знаків) своїх доповідей для формування електронного збірника до 27 листопада 2023 р. (включно) на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

? Тези повинні мати вихідну інформацію:
- прізвище та ім'я автора
- жирний курсив, вирівнювання по правому краю;
- повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє
автор – з нового рядка, вирівнювання по правому краю;
- через одну строку симетрично по центру назва статті (Times New Roman,
жирний).
? Основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац - 0,5 см (виставляти через меню "Формат", вкладку "Абзац"). Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab. Між абзацами не використовувати відступ.
? Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються
після основного тексту та перед списком джерел та літератури.
? Список джерел та літератури подається в кінці статті. Джерела вказуються в алфавітному порядку, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті (оформлюються в квадратних дужках).
Приклад: [1, с. 54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у
списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 67 – номер аркушу архівної справи. “Так само” – не допускається.
Розділові знаки розміщуються після квадратних дужок.
Не допускаються підрядкові посилання та використання меню "Вставка"-"Сноска". Також не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів.
? Файл, у якому вміщені тези у назві має містити прізвище учасника.
? Оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел та
літератури. Просимо авторів тез оформлювати список використаних джерел та літератури в алфавітному порядку відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання.
? Візуальні матеріали.
У працях можна використовувати фотографії, малюнки, графічні зображення тощо. Обмеження: не більше 4 зображень на всю працю.

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
FACULTY OF HISTORY
DEPARTMENT OF ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY
December 1st, 2023.
INTERNATIONAL CONFERENCE "Sacred VS Secular: Ancient, Medieval, and Early Modern Societies" welcomes participants from all over the world who are interested in developing professional ties to explore career opportunities. The primary goal of the conference is to promote scientific information interchange between researchers, developers, students, and practitioners working in (conference country and abroad).
? The conference will be held online (ZOOM platform). Participants will receive a link by email after registration. Details about the Report`s Abstracts will be published after the conference ends. Application deadline 27/11/2023. Please fill out the form below and send to the email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
? LANGUAGES:
• Ukrainian
• English
? PLEASE KINDLY FILL IN A SEPARATE REGISTRATION FORM FOR EACH
CONFERENCE PARTICIPANT
Full Name
Highest Qualification
Affiliation /
Designation
Report title
City, Country
Mobile (With
Country code)
Email Conference Coordinator - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Редакційна колегія фахового наукового часопису категорії «б»: «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» запрошує викладачів, аспірантів і магістрантів кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка до співробітництва. Пропонуємо подавати наукові статті та рецензії, котрі, в разі відповідності вимогам журналу, будуть безкоштовно опубліковані на сторінках його загальних випусків. Інформацію для авторів публікацій див. за наступним посиланнями:

https://periodicals.karazin.ua/history/about/submissions

https://periodicals.karazin.ua/history/index

Подання матеріалів до 1 (65) випуску «Вісника» за 2024 рік триватиме до кінця 2023 року.

З приводу додаткових питань звертатися на електронну адресу редакції:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Рачков Євген Сергійович)

студентами кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 • 2-й курс бакалаври ОП «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземної мови)» (члени комісії: проф. Ставнюк В.В., асист. Грегуль А.О.) - 17 травня 2023 р.  
 • 2-й курс бакалаври  ОП «Сходознавство» (члени комісії: проф. Ставнюк В.В., асист. Грегуль А.О.) - 17 травня 2023 р.  
 • 1-й курс магістри (члени комісії: проф. Ставнюк В.В., асист. Грегуль А.О.) - 17 травня 2023 р.  
 • 3-й курс бакалаври  ОП «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземної мови)» (члени комісії: доц. Рудь М.О., асист. Грегуль А.О.) - 24 травня 2023 р. 
 • 3-й курс бакалаври ОП «Сходознавство» (члени комісії: доц. Рудь М.О., асист. Жданович О.П.) - 24 травня 2023 р.
 • 4-й курс бакалаври ОП «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземної мови)» (члени комісії доц. Пуховець Д.С., асист. Жданович О.П.) - 3 травня 2023 р.
 • 4-й курс бакалаври ОП «Сходознавство» (члени комісії асист. Жданович О.П., асист. Грегуль А.О.) - 3 травня 2023 р.

Передзахист магістерських робіт 

 • 2-й курс магістри ОП «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземної мови)» - 27 квітня 2023 р.                                                         
 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© Усі права захищені 2011-2023