Викладач: Рубель В.А., д.і.н., проф.

Актуальність

Дисципліна забезпечує розуміння магістрантами фундаментальних складових концептуально-теоретичного осмислення соціоісторичного розвитку, типологічних і етапних особливостей розвитку людських цивілізацій в історичному аспекті, стану, структури та перспектив розвитку сучасної макроглобальної поліцивілізаційної спільноти.

Форма контролю: Залік

 • Переглядів: 166

Викладач: Рубель В.А., д.і.н., проф.

Актуальність

Дисципліна забезпечує розуміння студентами понятійної сутності соціоісторичного феномену селянської війни як вищої форми масового народного спротиву кричущій несправедливості соціального устрою в суспільствах доіндустріального рівня розвитку, розкриває причини, перебіг і специфіку селянських війн в історії Китаю, формує у студентів об’єктивне бачення ролі і значення селянських війн в розвитку традиційної китайської цивілізації.

Форма контролю

 • Переглядів: 128

Викладач: Рубель В.А., д.і.н., проф.

Актуальність

Дисципліна забезпечує розуміння студентами місця амеріндології (індіаністики) в системі гуманітарних наук, сутності й особливостей історичного розвитку традиційних давньоіндіанських цивілізацій, ролі Доколумбової Америки у світовому історичному процесі. Вивчаються процеси етнополітичної і соціально-економічної еволюції та духовного розвитку доколумбових цивілізацій, історія яких подається у нерозривній єдності з історією природи. Приділяється увага проблемі екологічного, демографічного та психологічного чинників у розвитку традиційних давньоіндіанських суспільств, ролі особи та видатних особистостей в історії класичних цивілізацій Доколумбової Америки

Форма контролю: Залік

 • Переглядів: 106

Викладач: Рубель В.А., д.і.н., проф.

Актуальність

Дисципліна забезпечує розуміння студентами місця «династійних історії» в системі жанрової типології традиційного китайського історіописання, особливостей формування, основних тенденцій та етапів розвитку історіописної традиції  чженши, розкриває перед студентами джерелознавчі можливості «династійних історій» у справі максимально інформативного, достовірного та об’єктивно правдивого осмислення історії Китаю та його сусідів від часів зародження цивілізації на Далекому Сході до початку XX ст.

Форма контролю: Залік

 • Переглядів: 123

Викладач: Рубель В.А., д.і.н.. проф.

Актуальність

Дисципліна забезпечує розуміння студентами жанрової класифікації і типологічної стратифікації, інформаційної сутності, змісту й чинників розвитку класичного історіописання на Далекому Сході, місця класичної далекосхідної історіографії у структурі джерельної бази всесвітньої історії, методики та особливостей джерелознавчої роботи з означеними текстами. Вивчаються типологічні, концептуально-методологічні, мовні й текстові особливості жанрових різновидів і наукових шкіл далекосхідного історіописання, етапи та ключові події в його розвитку, походження, переваги та недоліки комплексу наративних джерел класичної історіографії Китаю, Кореї та Японії.

Форма контролю: Залік

 • Переглядів: 122
 • Факультет
 • Університет
 • Адреса
  Україна, 01601, Київ,
  Вул. Володимирська 60,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (ауд. 353).
 • Телефон
  +38 (044) 239 32 75
 • Е-mail
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Handcrafted by MYSKO.agency with love and caffeine